FAQ

Co je to solární energie?

Jako solární energie se označuje energie vyrobená ze slunce jadernou syntézou, která dopadá na Zemi v částečkách jako elektromagnetické záření. Solární energie tak nabízí možnost, využít slunečního záření pro čistou a šetrnou výrobu energie. Existují různé způsoby využívání solární energie. Nejznámější jsou solární termika (výroba tepla) a fotovoltaika, zkráceně FV. Tedy technika, s jejíž pomocí se solárními články mění sluneční energie na elektrickou. (Výroba elektřiny).Výhody získávání elektřiny pomocí fotovoltaiky jsou jasné:

• Solární elektřina je v podstatě k dispozici každému a všude.
• Solární elektřina je nevyčerpatelný zdroj.
• Solární elektřina je obnovitelná, pasivní, nehlučná a bez emisí.
• Solární elektřina umožňuje nezávislost na zvyšujících se cenách energií.

Z jakých komponentů sestává fotovoltaické zařízení?

Fotovoltaické zařízení (také nazýváno fotovoltaická instalace) se skládá z různých komponentů. Nejdříve se na střechu instaluje systém držáků, který zajišťuje stabilní ukotvení fotovoltaického zařízení. Na tyto držáky se namontují fotovoltaické panely, v nichž probíhá vlastní výroba elektřiny. Pomocí propojovacích kabelů se stejnosměrný proud, který byl vyroben v solárních panelech, transportuje k měničům. Ty přeměňují stejnosměrný proud na proud střídavý, který díky tomu může být k dispozici pro spotřebu ve veřejné elektrické síti. Kromě toho máte k dispozici monitorovací systémy, které Vám umožní s naprostou přesností analyzovat výkonnost Vašeho fotovoltaického zařízení.

Jak dlouho vydrží fotovoltaická instalace v provozu?

Fotovoltaická instalace je tvořena vysoce kvalitními a povětrnostním vlivům odolávajícími materiály jako jsou hliník, sklo a křemík. Fotovoltaická instalace je nenáročná na údržbu a její očekávaná životnost je z dnešního pohledu 30 let. Souhlasem s instalováním fotovoltaického zařízení se Váš provozovatel distribuční sítě zavazuje k tomu, že bude odebírat Vámi vyrobenou elektřinu a dodávat ji do veřejné elektrické sítě – a to po období 20 let.

Postačuje sluneční záření v České republice na výrobu sluneční elektřiny?

Ano. V České republice se průměrná  intenzita slunečního záření odhaduje na 950-1340  W na m². Umožňuje to i u menších instalací docílit ekonomické a ekologické výroby elektřiny. Fotovoltaické zařízení s instalovaným výkonem o hodnotě 1 kWp může v českých podmínkách dodávat ročně 800-1000 kWh elektrické energie. 

Jaké jsou legislativní podmínky pro výrobu solární elektřiny?

Zákonodárce se již v roce 2000 jasně přihlásil k výstavbě obnovitelných energetických zdrojů – a tím i k trvalé, čisté a ekologické výrobě energie. K tomuto účelu byl vytvořen zákon o preferenci obnovitelných zdrojů energie (Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005). Ten upravuje mimo jiné ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) výrobu a platby za solární elektřinu a také dodávky do veřejné elektrické sítě. Zákon o podpoře OZE podléhá jako každý zákon aktualizaci a změnám, takzvaným novelám, ve kterých se aktuálně upravují podmínky pro připojování a provozování OZE.

Mohu svoji solární elektřinu také používat jen sám pro sebe, místo abych ji dodával do veřejné sítě?

Ano. Zákon č. 180/2005 stanovuje, že se odměna se poskytuje i za vlastní spotřebu elektřiny (tzv. zelený bonus). Množství, které sami nespotřebujete, prostě dodáte do veřejné elektrické sítě a i za to dostanete platbu. Protože se již v současnosti ceny elektřiny a sazby plateb značně přibližují, bude v budoucnu výhodnější vyrobenou elektřinu sám spotřebovat, než ji „draze“ nakupovat. Firma J&V EcoConsult nabízí  inteligentní řešení pro optimalizaci vlastní spotřeby. Můžete tedy cíleně zapínat velké spotřebiče energie, jako je např. pračka nebo myčka, v době, kdy máte přebytek solární elektřiny.

Ve veřejných diskusích se hovoří o „Grid Parity“ a „Merit Order Effekt“. Co to znamená?

Pod pojmem „Grid Parity“ chápeme nákladovou hranici, od které lze elektřinu vyráběnou fotovoltaickým zařízením vyrábět levněji než elektřinu, která se prodává z konvenčních elektráren.


Zákon o OZE, s cílem podporovat trvale udržitelnou a čistou výrobu energie, stanovuje, že elektřina vyrobená z obnovitelných energetických zdrojů bude do elektrické sítě dodávána přednostně. Pod výrazem „Order Merit Effekt“ se rozumí z toho vyplývající důsledek, že drahé a životní prostředí zatěžující konvenční elektrárny mohou být dříve odstaveny a vyjmuty ze sítě. Šetří to životní prostředí  - i Vaši peněženku.

 

ZASLAT POPTÁVKU